Menu
 • Menu

  Gmina Fair Play – rusza II etap

  Za nami pierwszy etap konkursu Gmina Fair Play, organizowanego w tym roku pod hasłem „Samorząd z wizją!”. 13 gmin spośród, które biorą udział w tegorocznej edycji, dostarczyło dobrze merytorycznie przygotowane dokumenty i decyzją komisji konkursowej zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Przed nami zatem audyty oraz badanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.

  IMG_0087Uczestnicy II etapu

  Ambitne? Z pewnością! Pracowite? Na pewno! Z pomysłem na rozwój? Tak! O kim mowa? O gminach, które przeszły do II etapu tegorocznej edycji konkursu Gmina Fair Play. Są to Gminy: Babimost (woj. lubuskie), Bełchatów (woj. łódzkie), Błonie (woj. mazowieckie), Brwinów (woj. mazowieckie), Brzozów (woj. podkarpackie), Góra Kalwaria (woj. mazowieckie), Międzylesie (woj. dolnośląskie, Mszczonów (woj. mazowieckie), Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie), Tarczyn (woj. mazowieckie), Tryńcza (woj. podkarpackie), Wiskitki (woj. mazowieckie) oraz Gmina i Miasto Warta (woj. łódzkie).

  Co to w zasadzie znaczy, że gmina przeszła do II etap i z czym się to dla niej wiąże? Proces weryfikacji gmin w konkursie jest dwuetapowy i wieloaspektowy. Pozwala to na lepsze poznanie gminy, m.in. poprzez audyt i zasięgnięcie opinii jej interesariuszy, do których zaliczyć można przede wszystkim mieszkańców i inwestorów, ale także przedstawicieli wszelkiego typu organizacji, stowarzyszeń czy fundacji, lokalnych mediów, władz regionalnych, instytucji naukowych i wielu innych grup, które znajdują się w strefie bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania samorządu i które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na podejmowane przez niego działania. Drugi etap to bliższe, lepsze i ciekawsze przyjrzenie się gminie i jej relacjom z interesariuszami.

  W każdej gminie, która po pozytywnej ocenie jej ankiety przez komisję konkursową przeszła do II etapu, w ciągu najbliższych tygodni zostanie przeprowadzony audyt, a także badanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Audytorzy już podjęli rozmowy na temat terminów audytów, niebawem pojawią się pierwsze raporty przygotowywane dla komisji konkursowej, która na ich podstawie dokona podsumowania wyników tegorocznej edycji i przygotuje rekomendacje dla kapituły, dotyczące przyznania tytułu, godła promocyjnego oraz certyfikatu „Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją”. Zakończenie audytów planowane jest na koniec wakacji.

  Głównym zadaniem audytora jest potwierdzenie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie dodatkowych informacji, świadczących o przyjazności i rzetelności gminy, a także o jej nastawieniu na rozwój. W trakcie całodziennego audytu audytor spotyka się z pracownikami urzędu, a także z dostawcami mediów technicznych, inwestorami, którzy niedawno zakończyli inwestycje, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych i innych, które mają związek z realizacją inwestycji lub przedsiębiorczością.

  W czasie audytu, jak również w trakcie całego konkursu, sprawdzamy, które z gmin potrafiły wypracować ciekawą i spójną wizję rozwoju i sukcesywnie ją realizują, bazują na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści. Interesuje nas to, w jakim stopniu gminie zależy na poznawaniu oczekiwań społeczności lokalnej i biznesu i jakie działania podejmuje w celu ich zaspokojenia. Sprawdzamy też, czy gmina podejmuje działania, które mają na celu przyciągnięcie do niej biznesu i inwestorów, a także czy stwarza ona właściwe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej. Elementami, na które również zwracamy dużą uwagę, są stałe polepszanie infrastruktury, stosowanie i promowanie rozwiązań i inwestycji proekologicznych oraz inwestycji i obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Co decyduje o sukcesie gminy?

  One same! Certyfikat „Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją!” zostanie przyznany tym gminom, które w obu etapach otrzymają co najmniej 72 punkty na 100 możliwych, czyli tym, które spełniają wymagania regulaminowe, są przyjazne dla wszystkich swoich interesariuszy, w trakcie tworzenia planów rozwojowych zasięgają ich opinii i uwzględniają potrzeby, są otwarte na dialog, w podejmowanych działaniach wysoko stawiają sobie poprzeczkę i –patrząc perspektywicznie – umiejętnie angażują w nie wszystkie grupy interesu.

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uczestników konkursu „Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją!”. Do poznania ich oferty inwestycyjnej, przyjrzenia się propozycjom na spędzanie wolnego czasu, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie, i do poznania ludzi, którzy podjęli wysiłek, by mieszkańcom, biznesmenom i pozostałym grupom interesariuszy żyło się po prostu lepiej.

  Patronem medialnym konkursu,,Gmina Fair Play” jest Magazyn VIP oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

   

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *